Dubtes freqüents

 • TramitaTu pot ajudar-me a tramitar qualsevol tipus de Llicència o Permís ?

I tant! I per assegurar la viabilitat del teu tràmit, primer rebràs gratuïtament l‘Informe Previ.

I si el tipus de tràmit requereix la intervenció d‘un facultatiu (enginyer,arquitecte...), nosaltres podem suggerir-te, sense cap mena de compromís, un bon professional .

 • Qualsevol activitat ha de tenir Llicència d’Obertura ?

Si, qualsevol activitat econòmica ha de disposar de Llicència Municipal per desenvolupar la seva activitat legalment.

 • Qualsevol local o oficina val per a qualsevol activitat ?

Cada activitat es regula per diverses normatives i per això és bàsic conèixer la viabilitat de l’ús del local o emplaçament abans de comprometre el lloguer.

 • Perquè serveix l’Informe Previ ?

Ens garanteix que a l‘emplaçament escollit es pot dur a terme l‘activitat a desenvolupar en funció de la normativa que la regula.

 • Perquè TramitaTu et regala l‘informe Previ ?

Perquè la nostra voluntat és assegurar la viabilitat del teu projecte al lloc que has escollit.

 • Qualsevol comerç alimentari pot tenir llicència de taules a la via pública ?

Depèn de cada municipi, però en general, és per activitats de restauració o degustació. L‘IInforme Previ Gratuït ens assegurarà la viabilitat del tràmit..

 • Qualsevol emplaçament de terrassa és autoritzable ?

Depèn de cada normativa municipal. En funció de l’emplaçament, distàncies a mobiliaris públics, espais lliures de circulació de vianants...

 • Qui ha de disposar de Registre Industrial ?

Totes aquelles activitats que realitzin transformacions industrials: Indústries, Tallers, Automoció, Industrial, Alimentària...

 • Qui ha de disposar d’Autorització Sanitària ?

Qualsevol activitat que es dediqui a la distribució alimentària , productes sanitaris o farmacèutics.

 • Puc fer un canvi de nom de qualsevol activitat ?

Si, sempre i quan l’activitat disposi de Llicència Municipal i el titular d’aquesta ( Persona Física o Jurídica ) l’autoritzi.

Cal fer un Informe Previ en cada municipi, per determinar l’existència de la Llicència, la viabilitat del tràmit i la documentació que se’ns requerirà.

 • Qui ha de disposar d’Autorització de turisme ?

Totes aquelles activitats relacionades amb l’ Hospedatge.

 • Qualsevol local pot tenir Llicència de Gual?

La Llicència de Gual és una autorització de pas per la vorera pública fins a l’interior d’un local; per tant, per poder disposar de Gual, s’ha de poder accedir amb un vehicle a l’interior del local.

Perquè aquesta Llicència s’autoritzi, caldrà disposar prèviament de Llicència Municipal de l’Activitat.
Cal l‘Informe Previ per determinar els requeriments i condicions de cada Normativa Municipal.
.

 • Puc canviar de modalitat de tramitació?

I tant !

Si ja has pagat, contacta amb nosaltres via correu electrònic o formulari i demana el canvi de modalitat. Rebràs un enllaç via mail i web per continuar amb la nova tramitació. Hauràs d‘enviar la documentació i fer el nou pagament. Simultàniament et tornarem l‘import íntegre que havies abonat.

Si encara no has enviat la documentació ni fet el pagament, fes un pas enrere en el teu tràmit, torna a escollir l‘opció desitjada i segueix les passes.

Aquesta és la nostra política de Política de Cookies.
Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us.
aceptar
 • TramitaTu SL / Reg. Mercantil: Tom 44716 Foli 126 Full 464346 Inscripció 1 Data 11març 2015 / B66488859 / tramitatu@tramitatu.com