TramitaTu > Consells > Llicència d’Obertura a Barcelona
Consells

Llicència d’Obertura a Barcelona

Despatx d’Advocats al barri de l’Eixample de Barcelona.

Advocats, metges, arquitectes i altres professionals lliberals que esteu pensant a establir-vos pel vostre compte i obrir un despatx professional a Barcelona, recordeu que a l’igual que qualsevol altra activitat empresarial que necessiti ubicar-se en un local, oficina o despatx, tan si disposa d’atenció al públic com si no, haureu de comunicar aquesta activitat econòmica a l’Administració Local.Per tant, caldrà que disposeu de la Llicència d’Activitats, també anomenada Llicència d’Obertura, aprovada pel districte on tingueu previst d’instal·lar-vos.

En tractar-se d’una activitat amb un impacte mediambiental baix o molt baix, per aconseguir aquesta Llicència, només caldrà presentar una Comunicació Prèvia a l’Inici d’activitat sense projecte tècnic, sempre que el local no superi els 500m².

Però no us preocupeu, des de Tramitatu us podem ajudar a aconseguir-la, d’una forma àgil, econòmica i fiable, així podreu dedicar més temps al vostre negoci.

Amb independència de la normativa general de Barcelona, cada districte pot disposar de Plans d’Usos específics que limitin les concessions de llicències per establiments. També poden existir afectacions urbanístiques que cal comprovar abans.

És per això que des de Tramitatu oferim sempre, prèviament a la contractació de cap tràmit i de forma totalment gratuïta, un Informe Previ.

A partir d’unes poques dades que us demanarem i després de fer les consultes pertinents als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Barcelona , us farem arribar un informe detallat de la viabilitat del vostre projecte:

Qualificació Urbanística (Plans d’Usos)
Usos permesos.
Afectacions Urbanístiques.
Emplaçament.

Per tal de poder confirmar-vos que l’activitat que teniu prevista desenvolupar en l’emplaçament que heu escollit ES ADMISSIBLE.

Molt Important! Demanar l‘ Informe Previ Gratuït sempre abans de comprometre-us o signar cap contracte de lloguer o compravenda del local o despatx.

Després només caldrà presentar la documentació que requereix l’Ajuntament per tramitar la Comunicació Prèvia a l’Inici d’activitat sense projecte tècnic i que Tramitatu us farà arribar telemàticament juntament amb un tutorial detallat de les principals normatives municipals, sectorials i autonòmiques que haureu de complir:

Normativa pròpia segons l’activitat.
Reglament de Baixa Tensió.
Normativa aplicable en cada cas per a la supressió de barreres arquitectòniques.
Normativa de Prevenció contra-incendis.

I també les instruccions per a la correcta presentació a l’Ajuntament:

Sol·licitud de cita prèvia per a la presentació.
Informació de l’Autoliquidació de taxes i altres impostos.

Una vegada presentada la documentació a l’Ajuntament i en tractar-se d’una Autorització en règim de Comunicació, normalment l’activitat quedarà habilitada automàticament.

Tramitem llicències d‘activitat a Barcelona i en totes les ciutatsLlicència d‘obertura a Sabadell

Llicència obertura Sant Cugat

Llicència d‘activitat a Terrassa

Aquesta és la nostra política de Política de Cookies.
Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us.
aceptar
  • TramitaTu SL / Reg. Mercantil: Tom 44716 Foli 126 Full 464346 Inscripció 1 Data 11març 2015 / B66488859 / tramitatu@tramitatu.com