TramitaTu > Consells > Llicència d’Obertura a Sabadell
Consells

Llicència d’Obertura a Sabadell

Comerç al detall d’ equips per a les T.I.C.

Les TIC o Tecnologies de la Informació i la Comunicació, actualment formen part d’un dels sectors amb una major activitat econòmica, ja que agrupen totes les tècniques informàtiques, en telecomunicacions i internet pel tractament i difusió de la informació, tan indispensables per a tothom en el moment en què vivim.Si en sou experts, emprenedors i voleu obrir una botiga TIC a Sabadell, aquí podreu veure com fer-ho d’una manera senzilla i entenedora:


Si la vostra botiga ideal no supera els 120m²:

* S’inclou dintre de les anomenades Activitats Econòmiques Innòcues (Activitats incloses en l’Annex I), és a dir les que no afecten significativament al medi ambient.

* Declaració responsable d’obertura d’activitat és el tràmit requerit per l’Ajuntament de sabadell per tal de comunicar correctament l’inici de la vostra activitat econòmica al municipi.

* Sempre abans d’iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres si són necessàries, haureu de presentar una Declaració Responsable on us comprometreu al compliment de la normativa pròpia de la vostra activitat, a disposar d’un Certificat Tècnic que així ho justifiqui i també a conèixer de forma certa que la vostra activitat és compatible amb el planejament urbanístic del municipi.

* Una vegada presentada al Registre general de l’Ajuntament la Declaració Responsable juntament amb altra documentació acreditativa personal, de la societat i del local i sempre després d’haver liquidat les taxes municipals corresponents ja podreu exercir la vostra activitat.


Si la vostra botiga ideal no supera els 750m² sota edifici d’habitatges:

* S’Inclou dintre de les anomenades Activitats Econòmiques de baix risc ( activitats incloses en l’Annex II), és a dir les que poden ocasionar alguna molèstia poc important al medi ambient.

* Comunicació prèvia d’obertura d’activitat és el tràmit requerit per l’Ajuntament de Sabadell per tal de comunicar correctament l’inici de la vostra activitat econòmica al municipi.

* Sempre abans d’iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres si són necessàries, haureu de presentar un Projecte Tècnic signat per un tècnic competent i també un Certificat Tècnic que justifiqui tots els requisits propis de l’activitat i la seva posada en marxa.

* Una vegada presentat al Registre General de l’Ajuntament el Projecte i el Certificat tècnic, juntament amb altra documentació acreditativa personal, de la societat i del local i sempre després d’haver liquidat les taxes municipals corresponents ja podreu exercir la vostra activitat.

En qualsevol dels dos casos, des de Tramitatu us hi ajudem. En primer lloc i com que cada activitat, cada ajuntament, fins i tot cada barri pot tenir requisits tècnics diferents a l’hora d’autoritzar una nova activitat, us oferim sempre i de forma gratuïta un Informe , que us lliurem amb anterioritat a la signatura del contracte de lloguer o compravenda del vostre local, després que ens faciliteu unes poques dades. És important fer-ho així, per evitar possibles inconvenients i garantir l’èxit del projecte.

Aquest Informe Previ Gratuït, emès després de realitzar les consultes pertinents als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sabadell, us garanteix que el vostre emplaçament compleix tots els requeriments urbanístics, usos comercials... en definitiva us confirma que l’activitat ES ADMISSIBLE en l’emplaçament escollit, sempre que es compleixi la normativa tècnica pròpia de l’activitat.

Des de Tramitatu us fem arribar digitalment tota la documentació que requereix l’Ajuntament de Sabadell per tramitar la Declaració Responsable d’Obertura d’Activitats o la Comunicació Prèvia d’Obertura , segons sigui el vostre cas, juntament amb un tutorial detallat de la normativa sectorial que el vostre local ha de complir en funció de l’activitat (baixa tensió, barreres arquitectòniques, contra-incendis) i també les instruccions pràctiques per a la correcta presentació de tota la documentació a l’Ajuntament.

Al tractar-se d’Autoritzacions en règim de Comunicació, la correcta presentació a l’Ajuntament implica l’habilitació automàtica de l’activitat, exceptuant casos puntuals.


Tramitem llicències d‘activitat a Sabadell i en totes les ciutatsLlicència d‘activitats Barcelona

Llicència d‘obertura a Sant Cugat

Llicència apertura Terrassa

Aquesta és la nostra política de Política de Cookies.
Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us.
aceptar
  • TramitaTu SL / Reg. Mercantil: Tom 44716 Foli 126 Full 464346 Inscripció 1 Data 11març 2015 / B66488859 / tramitatu@tramitatu.com